Fields of study

To complete the registration follow the instructions below:

Step 1. Select the language of instruction and check the academic offer.

Step 2. Register for the chosen study programme (here or in the „Registrations” section).

Step 3. Upload scanned copies of your application documents in one PDF file („Registrations” section).

Step 4. Pay the application fee („Payments” section).

Step 5. Send an email to the Admissions Office: studyinenglish@umcs.pl. In the subject line, include: Applicant’s name and surname, registration number and study programme applied for and payment receipt. 

Skip Navigation Links
Look for the programme you are interested in and select Start Recruitment.
The level of educationType of studyOpen admission

LanguageProgrammes
Administration (1)
Archiwistyka (1)
Biology, specialization: Medical biology (1)
Biology, specialization: Molecular biology (1)
Business Analytics (1)
Chemia, specjalność: chemia materiałowa (1)
Chemia, specjalność: chemia w renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznej (1)
Chemia, specjalność: techniki światłowodowe i fotoniczne (1)
Coaching i mentoring (1)
Data science (1)
Diagnoza i terapia neuropsychologiczna (1)
Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu (dla nauczycieli mających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej). (1)
Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu (dla nauczycieli niemających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej). (1)
Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji informatycznej (1)
Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli informatyki (1)
Edukacja włączająca z projektowaniem uniwersalnym w pracy nauczyciela (1)
Grafika komputerowa i DTP (1)
Grafika wydawnicza (1)
Graphic Arts (1)
Historia i wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli (1)
Innowacyjne zarządzanie produkcją (1)
Intercultural Communication in Education and the Workplace (1)
IT cyber security (1)
Kompetencje wychowawcze (1)
Kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie informatyki (1)
Lider zarządzania kryzysowego (1)
Mediacja szkolna i sądowa (1)
Menedżer XXI wieku (1)
Metodyka i metodologia pracy socjalnej (1)
Muzealnictwo (1)
Muzykoterapia (1)
Nauczanie chemii (1)
Nauczanie języka polskiego jako obcego (1)
Nauczanie matematyki (1)
Nauki o polityce i administracji publicznej (1)
Ochrona danych osobowych (1)
Ochrona i zarządzanie środowiskiem (1)
Pedagogika Marii Montessori (1)
Podyplomowe Studium Legislacji (1)
Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego (1)
Prawo dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych (studia w formule kształcenia zdalnego) (1)
Prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej, specjalność: prawo Unii Europejskiej (podwójne dyplomowanie) (1)
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (1)
Programowanie i bazy danych (1)
Psychologia edukacyjna z przygotowaniem pedagogicznym (1)
Public relations i marketing medialny (1)
Rachunkowość (studia w formule kształcenia zdalnego) (1)
Roczny kurs przygotowawczy z języka polskiego dla Polonii i Cudzoziemców (1)
Social media marketing (1)
Studia podyplomowe dla nauczycieli języka polskiego za granicą (1)
Systemy informacji geograficznej w praktyce (1)
Technical Physics (1)
Tłumaczenia poświadczone i specjalistyczne (Jęz. Angielski, Niemiecki, Francuski, Rosyjski) (1)
Tłumaczenie audiowizualne (1)
Tourism Management (1)