Data science (MA)
Fields of study Poszukaj interesującego Cię kierunku i wybierz 'Rozpocznij rekrutację.'
Skip Navigation Links
Data science
Place for submitting documents

Dokumenty na 2 miejsca bezpłatne można dostarczyć:

 • pocztą lub przesyłką kurierską (liczy się termin wpływu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej); kopertę należy podpisać imieniem, nazwiskiem oraz nazwą kierunku;
 • osobiście lub poprzez osobę upoważnioną (oprócz dokumentów wymienionych powyżej należy dołączyć upoważnienie podpisane przez kandydata).

Miejsce przyjmowania dokumentów:

 • drogą pocztową:
  Wydział Ekonomiczny UMCS
  Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
  20-031 Lublin
   
 • osobiście:
  Wydział Ekonomiczny UMCS
  Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
  20-031 Lublin
  parter, sale: A4, A5, A6
  22–23 września 2022 r.

Kontakt do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

 • mail: wkr.eko@mail.umcs.pl;
 • tel. (+48) 81 537 78 62/78 60/78 59 (dostępny w dniach i godzinach pracy WKR).

www.ekonomia.umcs.pl

Mapa Miasteczka Akademickiego UMCS

 

Candidates* are obliged to deliver the hard copies of application documents to:

UMCS Admissions Office
Maria Curie-Skłodowska University
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
Poland

*who study on a fee-paying basis

Description

The studies in Data Science at the Faculty of Economics UMCS are interdisciplinary. The program aims to provide students with comprehensive knowledge of economic system and IT technology. Students will develop skills needed in the work of an analyst (e.g. Analytical Project, Soft Skills and Communication Training, Business Simulation).

The program is practical, i.e. it is based on experience of business practitioners and problem solving related to business practice. The program covers a 3-month work placement that allows students to gain professional practical experience during their studies. Students will be introduced, among others, to business simulations reflecting the dynamics of economic processes that will help them make decisions and observe results. The program draws on extensive use of online database available for students of the Faculty of Economics of UMCS.

A graduate of Data Science may find employment in a variety of industries and business entities (e.g. enterprises, banks insurance companies, research centers, marketing agencies and consulting firms) in the following positions: Business Analyst, Database Analyst, Financial Analyst, Business Operations Analyst, Market Research Analyst. The program is dedicated mainly to foreigners.

 

Language of lecture
Angielski
Description of the qualification rules

Polish and EU citizens as well as other candidates following the regulations pertaining to Polish Citizens can study free of charge within the set limit of available places. There are 2 places offered without the tuition fee for such candidates. 

The program is addressed to candidates holding a Bachelor degree or any other equivalent degree which grants a direct access to Master’s degree program in the country where the document was issued. Prospective students must register online in the UMCS Recruitment System and file all the necessary documents within the deadline or until all the spots available have been filled. In order to be eligible for a program taught in English, candidates must demonstrate that they meet English requirements for a given program.

1. Submit one of the documents listed here: https://rekrutacja.umcs.pl/en/language-proficiency-certifications/

2. Send an email to: studyinenglish@umcs.pl to register for an online English language interview. 

Tuition fees

Candidates applying to study on a fee-paying basis:

1st year 2200 EUR / academic year
2nd year 2000 EUR / academic year  EUR

Polish and EU citizens as well as other candidates following the regulations pertaining to Polish Citizens can study free of charge within the set limit of available places. There are 2 places offered without the tuition fee for such candidates. 

Required documents

Kandydat na studia II stopnia na miejsce bezpłatne z dokumentami wydanymi w Polsce ma obowiązek, w terminie i formie wskazanymi w terminarzu danego kierunku studiów, złożyć następujące dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu rekrutacyjnego, uzupełniony i podpisany.
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów:
  • w przypadku składania dokumentów osobiście lub przez osobę upoważnioną: kserokopia oraz oryginał dyplomu do wglądu;
  • w przypadku dostarczenia dokumentów pocztą lub kurierem: kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez: notariusza, organ administracji publicznej, Biuro Rekrutacji UMCS – prosimy NIE WYSYŁAĆ oryginału dyplomu i odpisu.
 3. Kserokopia suplementu do dyplomu:
 4. w przypadku składania dokumentów osobiście lub przez osobę upoważnioną: kserokopia oraz oryginał suplementu do wglądu;
 5. w przypadku dostarczenia dokumentów pocztą lub kurierem: kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez: notariusza, organ administracji publicznej, Biuro Rekrutacji UMCS – prosimy NIE WYSYŁAĆ oryginału suplementu.
 6. Jedna fotografia (jak do dowodu osobistego, w rozmiarze 35x45 mm). Uwaga! W roku 2015 zmieniły się wymogi dotyczące sposobu wykonania fotografii: zdjęcie ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Ma też być wykonane na jednolitym jasnym tle, odwzorowywać naturalny kolor skóry, pokazywać wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, twarz powinna zajmować 70–80 % fotografii.

 

Learning area

Economics and Finance, Management and Quality Sciences, ICT

The amount of the recruitment fee

85 zł

The University does not cover the cost of bank transfer.

Contact details

More information: http://www.datascience.umcs.pl

Enquiries about course content, structure and sylabus: study-at-economics@mail.umcs.pl

Admission enquiries: studyinenglish@umcs.pl

Kontakt do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

 • mail: wkr.eko@mail.umcs.pl;
 • tel. (+48) 81 537 78 62/78 60/78 59 (dostępny w dniach i godzinach pracy WKR).

 

Information about COOKIES files

Please be advised that in order to optimize the content available on our website, adapt them to your individual needs we use information saved using cookies on users' end devices. User cookies can control through the settings of your web browser. Continued use of our website, without changing your web browser settings means that the user accepts the use of cookies. Read more Privacy Policy.

Not Found Not Selected