Tourism Management (BA)
Fields of study Poszukaj interesującego Cię kierunku i wybierz 'Rozpocznij rekrutację.'
Skip Navigation Links
Tourism Management
Place for submitting documents

Dokumenty na miejsca bezpłatne można dostarczyć:

 • pocztą lub przesyłką kurierską (liczy się termin wpływu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej); kopertę należy podpisać imieniem, nazwiskiem oraz nazwą kierunku;
 • osobiście lub poprzez osobę upoważnioną (oprócz dokumentów wymienionych powyżej należy dołączyć upoważnienie podpisane przez kandydata).

Miejsce przyjmowania dokumentów na miejsca bezpłatne:

 • drogą pocztową:
  Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
  al. Kraśnicka 2d
  20-718 Lublin
   
 • osobiście (w dni robocze):
  Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
  al. Kraśnicka 2d
  20-718 Lublin
  sala nr 2D, w godz. 9:00–14:00

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna: wnozigp.kandydat@mail.umcs.pl

www.geografia.umcs.pl

Mapa Miasteczka Akademickiego UMCS

 

Nowa sekcja

Rekrutacja na miejsca bezpłatne odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

* Od kandydatów na kierunek studiów prowadzonych w języku angielskim jest wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym ich aktywne uczestnictwo w procesie kształcenia, poświadczona w jeden z wymienionych sposobów: https://rekrutacja.umcs.pl/en/language-requirements/

 

Description

Tourism is the fastest growing industry in the business world. Maria Curie-Sklodowska University offers a solid world-class education that is rich in both theory and practice. The UMCS BA Tourism Management is attractive due to various career prospects it offers. In general, it aims at preparation of graduates for services in tourism sector which is one of the most rapidly developing branches in the world economy. The programme is designed to provide students with understanding of the diverse conditions of tourist phenomena in the varied natural and cultural environments. It also enables them to acquire skills in planning and organizing different tourist activities as well as providing services related to tourism traffic.

The programme consists of two compulsory modules, which enable students to learn the mechanisms of functioning of tourism industry and frame their organizational skills in the tourism domain. Apart from that, the programme offers elective modules targeted at the individual interests of students.

The programme, which draws on both natural and social sciences, can be described as multidisciplinary (diverse classes provide students with knowledge and abilities necessary for multidimensional perception of tourism phenomena and organizing of tourist activities in varied circumstances), flexible (enabling individual ways of development) and covering the broad cultural context.

The programme’s completion enables further participation in Master’s degree programmes in the field of tourism and other fields of social studies, as well as non-degree postgraduate programmes within the field of tourism and hotel industry. The studies also prepare students for work in tourism sector and independent organization of diverse tourist activities.

Key issues and competences:

•     Tour operating

•     Hotel management

•     Hotel marketing

•     Country and regional marketing

•     Ecotourism

 

Education profile

Academic

Duration of studies

3 years / 6 semesters

Language of lecture
Angielski
Limit of places
24
Description of the qualification rules

The programme is addressed to candidates holding high school diploma or any other equivalent degree. Admission of candidates is based on an average of grades obtained during secondary school. Prospective students register online in the online registration system IRK and file all the necessary documents within the deadline or until all the places available have been filled. 

In order to be eligible for a programme taught in English, candidates must demonstrate that they meet English requirements for a given programme.

1. Submit one of the document listed here: https://rekrutacja.umcs.pl/en/language-proficiency-certifications/

2. Send an email to: studyinenglish@umcs.pl  to register for online English language interview. 

 

Tuition fees

Candidates applying to study on a fee-paying basis:

2200 euro 1st Year

2000 euro 2nd Year

2000 euro 3rd Year

Polish and EU citizens as well as other candidates following the regulations pertaining to Polish Citizens can study free of charge within the set limit of available places. There are 2 places offered without the tuition fee for such candidates. 

ZARZĄDZENIE Nr 26/2022 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach wyższych i za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną, przeprowadzone przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla studentów rozpoczynających kształcenie na pierwszym roku studiów od roku akademickiego 2022/2023 oraz zasad wnoszenia i zwalniania z opłat studentów cudzoziemców

Learning area

Social sciences, natural sciences.

The amount of the recruitment fee

85 zł

Contact details
Enquiries about course content, structure and syllabus:
 
Admission enquiries: studyinenglish@umcs.pl 
 
Information about COOKIES files

Please be advised that in order to optimize the content available on our website, adapt them to your individual needs we use information saved using cookies on users' end devices. User cookies can control through the settings of your web browser. Continued use of our website, without changing your web browser settings means that the user accepts the use of cookies. Read more Privacy Policy.

Not Found Not Selected